Σπουδές στην Ιταλία

Αναζητήστε μαθήματα, σεμινάρια ή άρθρα από το blog μας.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 2610 226533, 6976.999.493 | Ακολουθήστε μας

  /  Επιμόρφωση  /  Διάφορα Σεμινάρια  /  Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

300€

Πληροφορίες

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές απαιτήσεις συμμόρφωσης του νέου Γενικού Κανονισμού  για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), που θα ισχύσει σε όλα τα κράτη-μέλη από τις 25 Μαΐου του 2018, και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς, νοσοκομεία, βιομηχανία, τοπική αυτοδιοίκηση, κλπ. χωρίς να χρειάζεται η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

Επίσης, θα παρουσιασθούν αναλυτικές πολιτικές και πρακτικές που προστατεύουν την εταιρεία και διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταδίδονται και αξιοποιούνται από κάθε σύγχρονη Εταιρεία και Οργανισμό.

Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη εταιρειών και οργανισμών (ανώτατα, υπεύθυνους λογιστηρίου, διαχείρισης προσωπικού, μάρκετινγκ, πωλήσεων, παραγωγής, εσωτερικού ελέγχου, συμμόρφωσης, νομικής υπηρεσίας, κλπ.), σε όσα στελέχη ασχολούνται  με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.), στα στελέχη πληροφορικής και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της προστασίας δεδομένων και της ανάπτυξης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της εταιρείας

Ενότητες σεμιναρίου:

a. Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
b. Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμού
c. Απαιτήσεις συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό
d. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) και περιγραφή ρόλου
e. Υποχρεώσεις Εταιρειών και Δικαιώματα Υποκειμένων
f. Απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν σημειώσεις στους συμμετέχοντες.

Εισηγητές σεμιναρίου:

a. Μάριος Παπαδόπουλος: Έχει τελέσει υπεύθυνος σε αριθμό έργων M&A και Compliance, σε αρκετές χώρες όπως Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική και Ιαπωνία, έχοντας αναλάβει, υλοποιήσει και συντηρήσει έργα πιστοποίησης κατά ISO9001, ISO27001, SOX 404, κα. Διαχειρίζεται έργα GDPR ως επιβλέπων έργου σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως ναυτιλιακές, εμπορικές, υγείας, πληροφορικής και εκπαίδευσης, ενώ παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σχετικές με τον Κανονισμό GDPR.

b. Αλέξανδρος Παΐδας: Διαθέτει εκτενή εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων και συντονισμό έργων IT, έχοντας επιβλέψει την υλοποίηση έργων πιστοποίησης κατά ISO27001 και SOX404. Τελεί ως σύμβουλος πληροφορικής GDPR, παρέχοντας υπηρεσίες σε στελέχη επιχειρήσεων, όπως ναυτιλιακές, εμπορικές, υγείας, πληροφορικής και εκπαίδευσης, ενώ παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σχετικές με τον Κανονισμό GDPR.

Επίσης θα συμμετέχει από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο κ. Ι. Κυριαζόγλου,  Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής. με 40 χρόνια εμπειρία σε πολλές χώρες (Ελλάδα, Ευρώπη και Καναδά), και με πλούσιο συγγραφικό έργο σε θέματα Πληροφορικής και Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων.

Πληροφορίες

Τρόπος – Διαδικασία Πληρωμής

Αξιολογήσεις

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

0 Rated 0 out of 0 Ratings

5 stars 0

4 stars 0

3 stars 0

2 stars 0

1 stars 0

Εγγραφή νέου χρήστη

Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή.

Reset Password