Σπουδές στην Ιταλία

Αναζητήστε μαθήματα, σεμινάρια ή άρθρα από το blog μας.

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 2610 226533, 6976.999.493 | Ακολουθήστε μας

  /  Università degli Studi Roma Tre

roma tre

   

Συνεργασία του εκπαιδευτικού οργανισμού INFONET με το Πανεπιστήμιο Roma Tre

Το Πανεπιστήμιο Roma Tre στη Ρώμη Ιταλίας έχει συνάψει επίσημο συμφωνητικό συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό οργανισμό INFONET.

Η συνεργασία περιλαμβάνει:

  • τη διεξαγωγή κύκλων μεταπτυχιακών σπουδών / ειδίκευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
  • τον από κοινού σχεδιασμό και την εφαρμογή των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και μεθοδολογικών πτυχών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
  • την ανάθεση του tutoring και της πρακτικής άσκησης στην εκπαιδευτική ομάδα της INFONET για την σωστή καθοδήγηση των εγγεγραμμένων.

 

Πανεπιστήμιο Roma Tre – Προφίλ

Το Πανεπιστήμιο Roma Tre είναι ένα πανεπιστήμιο νέο για νέους, ιδρύθηκε το 1992 και έχει αναπτυχθεί ραγδαία τόσο ως προς τους εγγραφέντες φοιτητές, όσο και ως προς τις προσφερόμενες ειδικότητες.

Στη διεθνή κατάταξη έχει εξαιρετική βαθμολογία, ειδικά μεταξύ των νεότερων πανεπιστημίων.

http://www.webometrics.info/en/Europe/Italy%20

 

Φιλοξενεί 12 τμήματα που προσφέρουν πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και τμήματα εξειδίκευσης.

Ένα πανεπιστήμιο δυναμικό, σύγχρονο και διεθνές, που χαρακτηρίστηκε αμέσως ως ζωτικός μοχλός της αστικής ανάπτυξης της πρωτεύουσας, στην οποία πλέον είναι καθιερωμένο και της οποίας άλλαξε το πρόσωπο, με μια συνεχή διαδικασία αναπαλαίωσης και επαναχρησιμοποίησης εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων, τα οποία έχουν μετατραπεί σε εργοστάσια γνώσης και έρευνας.

 

roma tre

Το πρώην εργοστάσιο γυαλιού – Tα έργα – H πρυτανεία

 

 

Μεταξύ των ιδρυτικών αξιών του Πανεπιστήμιου Roma Tre περιλαμβάνονται η προώθηση και οργάνωση της έρευνας σε διεθνές επίπεδο, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η ανάπτυξη και η διάδοση των γνώσεων, η προστασία του περιβάλλοντος, η διεθνής αλληλεγγύη, οι αρχές της ισότητας μεταξύ των φύλων και η αξιολόγηση του κινήτρου.

Η εκπαίδευση και η έρευνα, σε όλες τις ειδικότητες, αλληλεπιδρούν συνεχώς και απευθύνονται στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, ευνοώντας έτσι την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό της γνώσης. Συνδυάζουν τη δράση τους στοχεύοντας τόσο στη μεταφορά τεχνολογίας, όσο και στον τομέα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η διεθνής διάσταση είναι μια πτυχή που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο Roma3, το οποίο τηρεί, μεταξύ άλλων, τις εμπνευσμένες αρχές της Magna Charta Universitatum και δηλώνει ότι ανήκει στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, υιοθετώντας τις αρχές και τις μεθόδους της.

 

Το Πανεπιστήμιο Roma Tre σε αριθμούς

 

roma tre

Collaborazione dell’organizzazione educativa INFONET con l’Università degli Studi Roma Tre

L’Università Roma Tre di Roma ha firmato un accordo di cooperazione formale con l’organizzazione educativa INFONET.

La collaborazione include:

• la conduzione di master / specializzazione e di sviluppo professionale.

• la pianificazione e l’attuazione congiunte degli aspetti scientifici, educativi e metodologici dei programmi educativi.

• la formazione a distanza per i corsi di laurea e i master

• l’assegnazione di tutoraggio e stage al gruppo di formazione di INFONET per il corretto orientamento degli iscritti.

 

Università Roma3 – Profilo

L’Università degli Studi Roma Tre è un’università giovane e per giovani, è nata nel 1992 ed è rapidamente cresciuta sia in termini di studenti che di corsi di studio offerti.

Nei rankings internazionali ha un’ottima valutazione, soprattutto tra gli atenei più giovani.

http://www.webometrics.info/en/Europe/Italy%20

Sono attivi 12 dipartimenti che offrono corsi di Laurea, Laurea magistrale, Master, Corsi di perfezionamento, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione.

Un Ateneo dinamico, moderno e internazionale che si è da subito caratterizzato come leva vitale dello sviluppo urbanistico della capitale, all’interno della quale ormai si è ben radicato e della quale ha cambiato il volto con un perseverante processo di ristrutturazione e riutilizzo di edifici industriali dismessi, trasformati in fabbriche del sapere e della ricerca.

 

La ex Vetreria – I lavori – il Rettorato

 

Tra i valori fondanti Roma Tre assume la promozione e l’organizzazione della ricerca a livello internazionale, l’alta formazione e lo sviluppo e diffusione dei saperi, la salvaguardia dell’ambiente, la solidarietà internazionale, i principi dell’uguaglianza tra i generi, la valutazione e incentivazione del merito.

Didattica e ricerca, in tutte le aree disciplinari, interagiscono costantemente e si rivolgono a un mondo globale, favorendo così l’aggiornamento e l’arricchimento delle conoscenze; coniugano la propria azione con la terza missione, intesa sia come trasferimento tecnologico, che come proiezione sul territorio delle attività formative.

La dimensione internazionale è un aspetto ritenuto strategico per l’Ateneo che aderisce, tra l’altro, ai principi ispira­tori della Magna Charta Universitatum e dichiara la propria appartenenza allo Spazio Europeo della Ricerca e dell’Istruzione Superiore sposandone principi e strumenti.

I numeri di Roma Tre

 

Εγγραφή νέου χρήστη

Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή.

Reset Password