Σπουδές στην Ιταλία

Αναζητήστε μαθήματα, σεμινάρια ή άρθρα από το blog μας.

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 2610 226533, 6976.999.493 | Ακολουθήστε μας

Ιταλικά Πανεπιστήμια

Ιταλικά Πανεπιστήμια

Η εμπειρία μας στην Ιταλική εκπαίδευση και οι επίσημες συνεργασίες μας με Ιταλικά πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Σπουδές στην Ιταλία
Πανεπιστημιακές σπουδές στην Ιταλία

25ετής εμπειρία στις σπουδές στην Ιταλία . Σπουδές αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ
Επιμόρφωση
Επιμόρφωση

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια, Επαγγελματικά σεμινάρια, Πιστοποιήση Η/Υ.
Ξένες Γλώσσες
Ξένες Γλώσσες

25ετής εμπειρία στην εκπαίδευση ξένων γλωσσών. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για ενήλικες.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
https://www.erasmus.gr   https://www.dreambeauty.gr

Ιταλικά Πανεπιστήμια

Ιταλικά Πανεπιστήμια

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Ιταλικά Πανεπιστήμια

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

 

 

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

 

Ιταλικά Πανεπιστήμια

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Ιταλικά Πανεπιστήμια

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Ιταλικά Πανεπιστήμια

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Σπουδές στην Ιταλία

Ιταλικά Πανεπιστήμια

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

Η εμπειρία μας και οι επίσημες συνεργασίες μας με πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.

infonet Γιατί στην Infonet;

INFONET

Ένα μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας μας στηρίζεται στις διαφορετικές χρήσεις της Βραβευμένης μεθόδου Computer Interactive learning (CIL) για μικτή (blended) και από απόσταση εκπαίδευση. Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μέθοδος είναι:

Εξατομικευμένη εκπαίδευση

Ευελιξία στο χρόνο και στον τόπο εκπαίδευσης

Μείωση του κόστους εκπαίδευσης

Προσωπική καθοδήγηση – Tutoring

infonet Γιατί στην Infonet;

Πανεπιστημιακές σπουδές στην Ιταλία

Η εμπειρία μας στην Ιταλική εκπαίδευση και οι επίσημες συνεργασίες μας με Ιταλικά πανεπιστήμια όπως το Roma Tre αποτελούν εγγύηση στις σπουδές στην Ιταλία.
Η infonet υλοποιεί τμήματα προετοιμασίας και υποστήριξης υποψηφίων φοιτητών σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Roma Tre (από το 2004), Tor Vergata από το (2012) και Ιδιωτικά Ιταλικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για:

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Vestibulum vitae libero neque

Πιστοποιημένα σεμινάρια εξειδίκευσης.

Επίσης

Βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της 01infonet και του πανεπιστημίου Roma Tre οι τομείς συνεργασίας εκτείνονται στα ακόλουθα: - Τμήμα Επιστημών εκπαίδευσης - Έρευνα, συμβουλευτική κατάρτιση Στο σχεδιασμό και τη διενέργεια κάθε πρωτοβουλίας όσο αφορά την κατάρτιση και την έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα αυτό που προβλέπει την χρήση των πιο εξελιγμένων μέσων της τεχνολογίας

infonet Γιατί στην Infonet;

Ξένες Γλώσσες

Η 01infonet με την πολυετή εμπειρία των καθηγητών της και τη δοκιμασμένη μεθοδολογία της στην εκμάθηση της ιταλικής και αγγλικής γλώσσας βοηθάει, με μεγάλη επιτυχία, τους σπουδαστές της να αποκτήσουν αναγνωρισμένα διπλώματα (πιστοποιητικά) γνώσης της Ιταλικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις

Eπίσημος συνεργάτης του φορέα πιστοποίηση της Ιταλικής γλώσσας

Διεξάγωγή εξετάσεων απόκτησης πιστοποιητικού γνώσης της Ιταλικής όλων των επιπέδων σε όλη την Ελλάδα

Ειδική μεθοδολογία, πείρα , προσανατολισμός των σπουδών στις ιδιαιτερότητες της γλώσσας

infonet Γιατί στην Infonet;

Δια βίου εκπαίδευση

Αφορά υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Κατάρτισης, μη τυπικής, για ενήλικες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την λυκειακή τους εκπαίδευση. Οι υπηρεσίες αυτές είναι συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση – κατάρτιση.

Πιστοποιημένες γνώσεις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Σεμινάρια, εκπαίδευση ιδιωτικής ασφάλειας, εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

Επιδοτούμενα προγράμματα

infonet Γιατί στην Infonet;

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Η infonet είναι κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού. Διενεργεί μέσω Η/Υ ψυχομετρικά τεστ τα οποία είναι σταθμισμένα στην Ελληνική πραγματικότητα

Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού διερευνούν τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις κλίσεις, και τα ενδιαφέροντα του ατόμου

Προσδιορίζουν ποια επαγγέλματα ταυτίζονται με την προσωπικότητά του για ηλικίες ως 25 ετών

Σε μεγαλύτερες ηλικίες η συμβουλευτική αφορά τον επαναπροσδιορισμό επαγγέλματος

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

erasmus

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Εγγραφή νέου χρήστη

Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή.

Reset Password