Σπουδές στην Ιταλία

Αναζητήστε μαθήματα, σεμινάρια ή άρθρα από το blog μας.

Σεμινάριο «Νέες Τεχνολογίες για την Πολιτισμική Κληρονομιά»

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 2610 226533, 6976.999.493 | Ακολουθήστε μας

  /  Επιμόρφωση  /  Σεμινάριο «Νέες Τεχνολογίες για την Πολιτισμική Κληρονομιά»

Σεμινάριο «Νέες Τεχνολογίες για την Πολιτισμική Κληρονομιά»

45€
uop

Πληροφορίες

Σεμινάριο «Νέες Τεχνολογίες για την Πολιτισμική Κληρονομιά»

σε συνεργασία με το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τίτλος Προγράμματος: Νέες Τεχνολογίες για την Πολιτισμική Κληρονομιά

 Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 400 ωρών (40 εβδομάδες)

 Κόστος του προγράμματος: 700€

 Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης του προγράμματος: 11/05/2020

 Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως

foto_papel

Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

[/vc_row]

Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να έλθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με θέματα που αφορούν στον πολιτισμό, και να τον προσεγγίσουν μέσα από ένα ευρύ, σύγχρονο, θεωρητικό, επιστημονικό και τεχνολογικό πλαίσιο. Η Ελλάδα έχοντας μεγάλη ένταση και διαχρονία στον πολιτισμικό της παρελθόν, αποτελώντας ιδανικό χώρο συνεργειών (π.χ. σύζευξη ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών), νέων προσεγγίσεων (καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία) παρέχοντας ταυτόχρονα διεύρυνση των επαγγελματικών επιλογών στην κατεύθυνση της αειφόρου διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών. Οι καταρτιζόμενοι εισάγονται εν συντομία στο θεωρητικό πλαίσιο του υλικού και άυλου πολιτισμού (θεσμικό και νομικό πλαίσιο). Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν ένα ευρύ εννοιολογικό οπλοστάσιο που εναγκαλίζει πλήθος επιστημών, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν όρους σχετικούς με την τεχνολογία κατασκευής, τη φυσικοχημική δομή, την παθολογία, τη συντήρηση, τις αναστηλώσεις, την προστασία και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς, είτε αυτή βρίσκεται εντός μιας μουσειακής συλλογής, είτε στο φυσικό περιβάλλον. Τέλος, παρουσιάζεται η μεγάλη πρόοδος των ψηφιακών τεχνολογιών, διαδικτυακών εφαρμογών, και των εργαλείων μελέτης και διαχείρισης μέσω της γεωπληροφορικής, παρέχουν μοναδικά εφόδια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τριώνυμο Πολιτιστική Κληρονομιά, Σύγχρονες Τεχνολογίες και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε εν ενεργεία επαγγελματίες στο χώρο του πολιτισμού, της διαχείρισης και της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς.Ενδεικτικά αναφέρονται αρχαιολόγοι, ιστορικοί, συντηρητές αρχαιοτήτων, αναστηλωτές, μηχανικοί ψηφιακών και εκπαιδευτικών συστημάτων μουσειολόγοι, επιμελητές συλλογών.

Β) Σε εν ενεργεία επαγγελματίες κλάδων των θεωρητικών και θετικών επιστημών που επιθυμούν επιμόρφωση, και διερευνούν να συνδυάσουν το επάγγελμά τους με το χώρο του πολιτισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται απόφοιτοι καθηγητικών σχολών, χημικοί μηχανικοί και μηχανικοί των υλικών, επιστήμονες γεωπληροφορικής, σχεδιαστές εφαρμογών.

Γ) Σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές σχολών των παραπάνω ειδικοτήτων

Δ) Σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να γνωρίσει τον ξεχωριστό, σύγχρονο κόσμο των Τεχνολογιών για τον Πολιτισμό.

Ε) Σε ανέργους, κατόχους πτυχίων των παραπάνω ειδικοτήτων

Παρεχόμενη μοριοδότηση

Παρεχόμενη Μοριοδότηση

 

2 μόρια για κατάταξη σε πίνακες διορισμών / προσλήψεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 57α:ιι του ν. 4589/2019).

0,5 μόρια για κατάταξη σε πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.4547/2018 (24δ:ββ).

Έως 6 μόρια για κατάταξη σε πίνακες πρόσληψης εκπαιδευτών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (υπ. αρ. Πρωτ. Κ1/124198/Κ1/01-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Μέθοδος Υλοποίησης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την ανοικτή και εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία των εκπαιδευόμενων. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση μπορεί να πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση, Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού (είδος, δομή, βασικά χαρακτηριστικά):

Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες μετά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα αποκτούν κωδικούς πρόσβασης σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται αναρτημένο το επιμορφωτικό υλικό του προγράμματος κατανεμημένο ανά εβδομάδα μελέτης.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (είδος αξιολόγησης, σχετική βαρύτητα κάθε είδους αξιολόγησης στη συνολική αξιολόγηση έως 200 λέξεις):

Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας υπάρχει ένας αριθμός (περίπου 8-10) ασκήσεων αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων. Μία από αυτές τις ασκήσεις είναι μια ερώτηση σύντομη ανάπτυξης ενός ζητήματος η οποία λαμβάνει απαντήσεις έκτασης έως 300 λέξεων το μέγιστο. Όλες οι υπόλοιπες ασκήσεις είναι κλειστού τύπου και οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις σωστές απαντήσεις για αυτές τις ασκήσεις με το τέλος της προσπάθειάς τους. Το σύνολο της βαθμολογίας για κάθε θεματική ενότητα είναι 100 βαθμοί (η ανοικτή ερώτηση συνήθως αφορά 25-30 βαθμούς). Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται επιτυχής εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν επίδοση κατά μέσο όρο σε όλες τις θεματικές ενότητες τουλάχιστον 50%

Μέρος Α: «Εισαγωγή, το Πλαίσιο»

 1. Η έννοια του Πολιτισμού. Άυλος και Υλικός Πολιτισμός
 2. Θεσμικό πλαίσιο στον Πολιτισμό
 3. Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μέρος Β: «Αντικείμενα, Υλικά και Τεχνικές – Αρχαιομετρία»

 1. Θεώρηση, Τεχνικές και Οργανολογίες
 2. Αρχαιομετρία Ι- Τέχνεργα,  Έργα Τέχνης
 3. Αρχαιομετρία ΙΙ – Μνημεία, Περιβάλλον

Μέρος Γ: «Προληπτική και Επεμβατική Συντήρηση»

 1. Προληπτική και Επεμβατική Συντήρηση
 2. Ανόργανα Υλικά
 3. Οργανικά Υλικά
 4. Εργασίες Συντήρησης και Αναστήλωσης Μνημείων

Μέρος Δ: «Ψηφιακά για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό»

 1. H Γεωπληροφορική στον Πολιτισμό
 2. Εφαρμογές των GIS στον Πολιτισμό και το Περιβάλλον
 3. Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για την προβολή και διάχυση πληροφορίας στον Πολιτισμό
 4. Πολιτισμός και Κοινωνικά Δίκτυα
Τίτλος ενότητας Ώρες ECTS
Μέρος Α: Εισαγωγή, το Πλαίσιο
Θ.Ε.1: Η έννοια του Πολιτισμού. Άυλος και Υλικός Πολιτισμός 25 1
Θ.Ε.2: Θεσμικό πλαίσιο στον Πολιτισμό 25 1
Θ.Ε.3: Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη 30 1,2
Μέρος Β: Αντικείμενα, Υλικά και Τεχνικές – Αρχαιομετρία
Θ.Ε.4: Θεώρηση, Τεχνικές και Οργανολογίες 25 1
Θ.Ε.5: Αρχαιομετρία Ι- Τέχνεργα,  Έργα Τέχνης 25 1
Θ.Ε.6: Αρχαιομετρία ΙΙ – Μνημεία, Περιβάλλον 30 1,2
Μέρος Γ: Προληπτική και Επεμβατική Συντήρηση
Θ.Ε.7: Προληπτική και Επεμβατική Συντήρηση 30 1,2
Θ.Ε.8: Ανόργανα Υλικά 30 1,2
Θ.Ε.9: Οργανικά Υλικά 30 1,2
Θ.Ε.10: Εργασίες Συντήρησης και Αναστήλωσης Μνημείων 30 1,2
Μέρος Δ: Ψηφιακά για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
Θ.Ε.11: H Γεωπληροφορική στον Πολιτισμό 30 1,2
Θ.Ε.12: Εφαρμογές των GIS στον Πολιτισμό και το Περιβάλλον 30 1,2
Θ.Ε.13: Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για την προβολή και διάχυση πληροφορίας στον Πολιτισμό 30 1,2
Θ.Ε.14: Πολιτισμός και Κοινωνικά Δίκτυα 30 1,2
Σύνολο 400 ώρες 16

Δείτε την αναλυτική περιγραφή των ενοτήτων

Επιστημονική ομάδα

Δείτε την επιστημονική μας ομάδα και διαβάστε περισσότερα για τους διακεκριμένους επιστήμονες που την απαρτίζουν.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

'Πολιτισμός και Τεχνολογία'

  Δικαιολογητικά *

  Αξιολογήσεις

  Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

  0 Rated 0 out of 0 Ratings

  5 stars 0

  4 stars 0

  3 stars 0

  2 stars 0

  1 stars 0

  Εγγραφή νέου χρήστη

  Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή.

  Reset Password