Σπουδές στην Ιταλία

Αναζητήστε μαθήματα, σεμινάρια ή άρθρα από το blog μας.

Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 2610 226533, 6976.999.493 | Ακολουθήστε μας

  /  Επιμόρφωση  /  Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ

Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ

45€
σεμινάρια

Πληροφορίες

Σκοπός

Διδακτέα ύλη

Η διδακτέα ύλη του σεμιναρίου είναι η εξής:

 • Εκπαίδευση ενηλίκων – Βασικοί όροι
 • Θεωρίες μάθησης
 • Φιλοσοφία και Στόχοι των ΣΔΕ
 • Το Νομοθετικό Πλαίσιο και ο Τρόπος Λειτουργίας των ΣΔΕ
 • Εκπαιδευτικό σύστημα
 • Διδακτικές Ενότητες – Μεθοδολογία Σχεδιασμού
 • Ο διευθυντής εκπαιδευτικής μονάδας: leader ή manager
 • Σχεδιασμός και Δόμηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Προσαρμογή και Τροποποίηση του Ππρογράμματος Σπουδών ανάλογα με τις Ανάγκες των Εκπαιδευόμενων
 • Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας – Βιωματικές προσεγγίσεις
 • Η Διαχείριση του Άγχους σε Νέα Περιβάλλοντα Μάθησης
 • Η έρευνα σε αυτόνομα σχολεία
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Μέθοδοι διδασκαλίας

Πληροφορίες

Τρόπος – Διαδικασία Πληρωμής

Αξιολογήσεις

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

0 Rated 0 out of 0 Ratings

5 stars 0

4 stars 0

3 stars 0

2 stars 0

1 stars 0

Εγγραφή νέου χρήστη

Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή.

Reset Password