Σπουδές στην Ιταλία

Αναζητήστε μαθήματα, σεμινάρια ή άρθρα από το blog μας.

Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 2610 226533, 6976.999.493 | Ακολουθήστε μας

All Courses

  /  Επιμόρφωση  /  Διάφορα Σεμινάρια  /  Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

300€

Πληροφορίες

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές απαιτήσεις συμμόρφωσης του νέου Γενικού Κανονισμού  για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), που θα ισχύσει σε όλα τα κράτη-μέλη από τις 25 Μαΐου του 2018, και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς, νοσοκομεία, βιομηχανία, τοπική αυτοδιοίκηση, κλπ. χωρίς να χρειάζεται η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

Επίσης, θα παρουσιασθούν αναλυτικές πολιτικές και πρακτικές που προστατεύουν την εταιρεία και διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταδίδονται και αξιοποιούνται από κάθε σύγχρονη Εταιρεία και Οργανισμό.

Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη εταιρειών και οργανισμών (ανώτατα, υπεύθυνους λογιστηρίου, διαχείρισης προσωπικού, μάρκετινγκ, πωλήσεων, παραγωγής, εσωτερικού ελέγχου, συμμόρφωσης, νομικής υπηρεσίας, κλπ.), σε όσα στελέχη ασχολούνται  με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.), στα στελέχη πληροφορικής και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της προστασίας δεδομένων και της ανάπτυξης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της εταιρείας

Αφορά

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013(ΦΕΚ 1883/Β/2013), έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ). Από τις 27 Νοεμβρίου 2015 η χρήση ή η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Υπόχρεοι απόκτησης του πιστοποιητικού είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά και όλοι όσοι παράγουν αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμη και αν έχουν άλλο κύριο επάγγελμα. Για όσους χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα χωρίς πιστοποιητικό η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιασμό. Προβλέπεται ακόμη η κατάσχεση των παράνομων προϊόντων και επιβολή φυλάκισης από τρεις μήνες έως ένα έτος. Επιπλέον, οι παραγωγοί στερούνται τις ενισχύσεις και στην περίπτωση διαπίστωσης κατοχής, διακίνησης ή χρήσης αυτών των προϊόντων δεν λαμβάνουν όλες τις επιδοτήσεις στο σύνολό τους και χάνουν ακόμα και τα δικαιώματά τους. Κατά συνέπεια, το σύνολο των παραγωγών πρέπει να εκπαιδευτεί και να περάσει από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

.

Διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό ΟΧΓΦ χορηγείται στους ενδιαφερόμενους έπειτα από τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ.. Για τη απόκτηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20) από τις σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται αυτόματα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού που έχει διάρκεια 5 χρόνια.
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο στο ΥΠ.Α.Α.Τ.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 01infonet είναι πιστοποιημένo εκπαιδευτικ;o και εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την χορήγηση του συγκεκριμένου Πιστοποιητικού.

Εκπαίδευση – Σεμινάριο:

Για επιτυχία των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού ΟΧΓΦ το ΚΔΒΜ 01infonet διοργανώνει σεμινάριο επιμόρφωσης που καλύπτει την όλη την ύλη της πιστοποίησης.
Ωρες: 5
Κόστος: 25€
Τρόπος υλοποίησης σεμιναρίου:
1. Μέσω internet με χρήση πλατφόρμας κατάρτισης όπου εμπεριέχεται όλη η ύλη και οι σχετικές ερωτήσεις των εξετάσεων. Από το σπίτι του ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προετοιμαστεί όλο το 24ωρο τις ώρες που μπορεί.
2. Με δια ζώσης εκπαίδευση σε αίθουσα με καθηγητή.
Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης
  • 25€ Παράβολο Εξετάσεων
  • 25€ Έξοδα Εξεταστικού κέντρου

Πληροφορίες

Τρόπος – Διαδικασία Πληρωμής

Αξιολογήσεις

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

0 Rated 0 out of 0 Ratings

5 stars 0

4 stars 0

3 stars 0

2 stars 0

1 stars 0

Εγγραφή νέου χρήστη

Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή.

Reset Password