Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Πληροφορικής

Η νέα ανταγωνιστική οικονομία, βασίζεται όλο και περισσότερο στη γνώση και τη διάχυσή της, θέτοντας ως πρώτη αναγκαιότητα για κάθε πολίτη την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και την εξοικείωση του με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας.

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ανάγκη άμβλυνσης των ανισοτήτων και η προώθηση της Δια Βίου Μάθησης προϋποθέτουν τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων Πληροφορικής. Εργαζόμενοι, άνεργοι, νεοπροσληφθέντες, επαγγελματίες, φοιτητές και, γενικότερα, όλοι όσοι επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και ευέλικτοι, οφείλουν να πιστοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, ώστε να διεκδικήσουν μια πιο ισότιμη συμμετοχή στην «Κοινωνία της Γνώσης».

Η Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής αναδεικνύεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεί πολύτιμο επαγγελματικό εφόδιο, είτε για την εξέλιξη της καριέρας, είτε για την ένταξή στην αγορά εργασίας.

Το Ελληνικό Δημόσιο ήδη αναγνωρίζει τα Πιστοποιητικά, όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτη της Ευρώπης, ενώ μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες έχουν υιοθετήσει την πιστοποίηση γνώσεων Πληροφορικής ως κριτήριο αξιολόγησης των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την πρόσληψη και αξιολόγηση των υπαλλήλων τους.

Η 01infonet, σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία με πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένους φορείς Πιστοποίησης γνώσεων, προγράμματα κατάρτισης σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο Πληροφορικής.

Η 01infonet συνεργάζεται με τους πλέον καταξιωμένους και αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης παρέχοντας εκπαιδευτικά προγράμματα στις βασικές και προχωρημένες  δεξιότητες ΤΠΕ στους Η/Υ, στις εξειδικευμένες δεξιότητες και στις επαγγελματικές  δεξιότητες που οδηγούν σε πιστοποιήσεις αναγνωρισμένες από τις ελληνικές εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα και το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΣΕΠ).

Η 01infonet ανήκει στο δίκτυο των πιστοποιημένων εξεταστικών κέντρων KeyCERT. Ο φορέας KeyCERT πιστοποιεί τις γνώσεις πληροφορικής και δεξιότητες ΤΠΕ με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δειτε μας στα:

Log in

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha
Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com