Αγγλικά για μαθητές

Στόχος μας είναι να κάνουμε την εκμάθηση μια ευχάριστη εμπειρία που θα ενθαρρύνει το παιδί να χρησιμοποιεί τα Αγγλικά στην καθημερινή του ζωή.

Στηρίζουμε την επιτυχία μας σε:

  • Σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας
  • Χρήση νέων τεχνολογιών - (interactive whiteboard & i-books)
  • Λιγότερα χρόνια σπουδών - (Junior A και Junior B σε ένα έτος) και (B2–Lower σε 5 χρόνια)

Πλεονεκτήματά μας:

  • Χαμηλότερα δίδακτρα στην αγορά
  • Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
  • Ειδικές τιμές για αδέρφια και για 2η εγγραφή σε άλλο αντικείμενο (ρομποτική, Η/Υ)
  • Ολιγομελή τμήματα για όλα τα επίπεδα

ΔΩΡΕΑΝ 10 μαθήματα για τα παιδιά με την παρουσία και των γονέων

learning ενγλιση

Τμήματα:

- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (4 και 5 χρονών)

Τα μαθήματα αγγλικών για παιδιά ηλικίας 4 και 5 έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύξουν την περιέργεια και το αίσθημα ασφάλειας των παιδιών στην αγγλική γλώσσα

- ΗΛΙΚΙΑ 6-9 χρονών

Τα μαθήματα αγγλικών για παιδιά ηλικίας  6-9 χρονών έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να αναπτύξουν την ικανότητα να μιλούν και να κατανοούν την αγγλική γλώσσα.

- ΗΛΙΚΙΑ 10-13 χρονών

Τα μαθήματα αγγλικών για παιδιά ηλικίας 10-13 χρονών σχεδιάστηκαν για την εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της αγγλικής γλώσσας

- ΗΛΙΚΙΑ 14+

Τα μαθήματα αγγλικών για παιδιά ηλικίας 14+ χρονών έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν στο παιδί την ικανότητα να συνομιλεί, να διαβάζει και να γράφει σωστά στα αγγλικά. 

 

Log in

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha
Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com