Ξένες Γλώσσες - Ενήλικες

Ο εκπαιδευτικός όμιλος INFONET, έχει αδειοδοτηθεί και σαν Κέντρο Ξένων Γλωσσών (αρ. αδείας 2306508) και δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στο χώρο της εκπαίδευσης ξένων γλωσσών.

Με εξειδικευμένες υπηρεσίες για ενήλικες, από το 1996 ο εκπαιδευτικός όμιλος INFONET ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, γνωρίζει όλες τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ενηλίκων στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των ξένων γλωσσών. Ταυτόχρονα ένα επιτελείο έμπειρων καθηγητών μελετά και αξιολογεί συνεχώς τα νέα δεδομένα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων και αναπροσαρμόζει τα προγράμματα σπουδών της INFONET σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της INFONET εφαρμόζοντας  καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (e-learning, blended learning κτλ.) δημιούργησε το 2001 την μέθοδο διδασκαλίας Computer Interactive learning (CIL) για την από απόσταση εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία βραβεύτηκε από το Business and Innovation Center το 2004.

Πλεονεκτήματα

 Για τον κάθε εκπαιδευόμενο γίνεται ειδική προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με το επίπεδο, τις δεξιότητες, το διαθέσιμο χρόνο και τις ανάγκες του. Στη συνέχεια τοποθετείται  σε ολιγομελές τμήμα 4-5 ατόμων.

 Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, (συνομιλίες-διάλογοι, διόρθωση προφοράς, βίντεο, ασκήσεις, εικόνες/κείμενα, κτλ.) αποφεύγοντας τη στείρα απομνημόνευση λεκτικών τύπων και γραμματικών φαινομένων.

 Αποτελεί έργο  βασισμένο στις πλέον σύγχρονες και καθολικά αποδεκτές θεωρίες μάθησης, με υλικό που εμπλουτίζεται συνεχώς και είναι στοχευμένο στο επικοινωνιακό κομμάτι της κάθε γλώσσας.

 Αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογικές τεχνικές (Εκπαιδευτική Σύγχρονη και Ασύγχρονη πλατφόρμα / Αυτοαξιολόγηση / Δυνατότητα αναπλήρωσης μαθημάτων), και εξασφαλίζοντας συνεχή ανανέωση του υλικού, η μαθησιακή διαδικασία γίνεται λειτουργική και αποτελεσματική.

Με την αξιοποίηση όλων των παραπάνω συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ο εκπαιδευόμενος οδηγείται σύντομα, οικονομικά και με απόλυτη επιτυχία στην εκμάθηση της γλώσσας που επιθυμεί και στην πιστοποίησή της.

 Με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει, την επόμενη μέρα, μάθημα που τυχόν χάσει λόγω απουσίας.

Επιλέξτε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει

england flag  ΑΓΓΛΙΚΑ italy flag s ΙΤΑΛΙΚΑ
spain flag s ΙΣΠΑΝΙΚΑ russia flag s ΡΩΣΙΚΑ

 

Log in

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha
Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φορμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθήματα ξένης γλώσσας

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com