roma3 logo s

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ μέχρι 15/01/2018  

MASTER 2 ΕΞΑΜΗΝΩΝ - 60 ECTS
ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE

Τίτλος από την σχολή των επιστημών της Αγωγής με ειδίκευση:

Progettazione e Sviluppo di Servizi di Orientamento e Placement
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προσανατολισμού και Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Η σχολή των επιστημών αγωγής του Δημόσιου Ιταλικού Πανεπιστημίου "ROMATRE", δίνει την ευκαιρία σε  πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.

Σκοπός του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να παράσχει τη θεωρητική και πρακτική βάση για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμβουλευτικής σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Δια Βίου Μάθηση των εργαζόμενων με στόχο την μείωση της ανεργίας και την κινητικότητα. Οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα οποία τα τελευταία χρόνια ανθούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου ήδη υλοποιούνται σχετικά κοινοτικά προγράμματα.

Aναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ-ΣΑΕΙ) σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010 ΦΕΚ78α. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Μοριοδότηση σύμφωνα με τις πρόσφατες προκηρύξεις (πχ ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας). Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
- Καθηγητές και Δασκάλους για την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους.
- Πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ (4ετής φοίτηση) που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.
- Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού για την ενίσχυση των προσόντων τους
- Συμβούλους επιχειρήσεων
- Ψυχολόγους
- εκμάθηση των κύριων ερμηνευτικών θεωριών αναφορικά με τις διαδικασίες του προσανατολισμού
- εκμάθηση και ανάλυση του ρόλου του προσανατολισμού στο σημερινό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό πλαίσιο
- εκμάθηση και ανάλυση της σχέσης μεταξύ της οργάνωσης της διδασκαλίας και των διαδικασιών του προσανατολισμού στα σχολεία
- εκμάθηση του τρόπου σύνδεσης των δεξιοτήτων για την αξιοποίηση στάσεων και συμπεριφορών και των απαιτήσεων του ενεργού ευρωπαίου πολίτη
- εκμάθηση και ανάλυση της σημασία των στρατηγικών δεξιοτήτων στις διαδικασίες του αυτοπροσανατολισμού
- εκμάθηση και εφαρμογή σε πλαίσια προσομοίωσης των εργαλείων για την ανίχνευση: στοιχείων αξιολόγησης, ενδιαφερόντων, προτιμήσεων
- εκμάθηση και εφαρμογή ερωτηματολογίων για την ανίχνευση και ανάλυση των στρατηγικών δεξιοτήτων του προσανατολισμού (QSA e QPCS)
- δημιουργία, σε διαφορετικά πλαίσια προσανατολισμού, εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης (φάκελος μαθητή-portfolio)
- προβληματισμός αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας
- εκμάθηση και περιγραφή του ρόλου και των δραστηριοτήτων των κύριων χωρικών δομών για τον προσανατολισμό και την εργασίας
- εκμάθηση των εργαλείων και των πρακτικών για την προώθηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
- εκμάθηση και ανάλυση μεθοδολογιών και εργαλείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων
- εκμάθηση, ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη δραστηριότητα των συμβούλων προσανατολισμού
- εκμάθηση κανονιστικών και δεοντολογικών διατάξεων του επαγγελματικού προσανατολισμού
- περιγραφή και ανάλυση των ομοιοτήτων και διαφορών των μοντέλων προσανατολισμού στις κύριες ευρωπαϊκές χώρες

- Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον μοναδικό Έλληνα επίσημο Tutor του Πανεπιστημίου Roma Tre
- Προσωπική παρουσία του tutor σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις στη Ρώμη
- Εκπαιδευτικές συναντήσεις με tutor στην Ελλάδα
- Υποστηρικτικό πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας.
 
- η απόκτηση μεταπτυχιακού που υλοποιείται στο εξωτερικό, εξασφαλίζει επάρκεια ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (C2) της οικείας γλώσσας
- μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις - προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο.
- Απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας

Για πλήρη φάκελο και λοιπές πληροφορίες:

τηλ:2610226533 κιν:6976999493

Σε περίπτωση που θέλετε εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί σας συμπληρώστε την φόρμα κάνοντας κλίκ εδώ.

Για συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλίκ εδώ

Δειτε μας στα:

Log in

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha
Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com