roma3 logo s                                         ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ μέχρι 15/01/2018

 MASTER 3 ΕΞΑΜΗΝΩΝ - 90 ECTS
Leadership e Management in Educazione - Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
  
Η σχολή των επιστημών αγωγής του Δημόσιου Ιταλικού Πανεπιστημίου "Roma Tre", δίνει την ευκαιρία σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης να αποκτήσουν Αναγνωρισμένο Master Τίτλο Σπουδών.
Το Master έχει ως αντικειμενικό σκοπό να αναπτύξει στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται, ή σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, στους διαφόρους τομείς οργάνωσης – διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, τις θεωρητικές και πρακτικές ικανότητες που είναι αναγκαίες σε Τυπικά και μη Τυπικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα.
 
  1. Το Roma Tre συγκαταλέγεται στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο (κλικ εδώ).
  2. Το τμήμα επιστημών αγωγής του πανεπιστήμιου είναι από τα καλύτερα στην Ιταλία.
  3. Διάρκεια 3 εξάμηνα (90 ECTS) για επιπλέον μοριοδότηση.
  4. Εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας.
  5. Μοριοδότηση γλώσσας σε επίπεδο C2.
  6. Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του master από Έλληνα tutor διορισμένο επίσημα από το πανεπιστήμιο.
  7. Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ/ΣΑΕΙ).
  8. Επιπλέον μοριοδότηση για όσους ενδιαφέρονται για διευθυντικές θέσεις.
Aναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ-ΣΑΕΙ) σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010 ΦΕΚ78α. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Μοριοδότηση σύμφωνα με τις πρόσφατες προκηρύξεις (πχ ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας). Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
 
- Καθηγητές και Δασκάλους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σαν διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης.
- Καθηγητές και Δασκάλους για την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους.
- Πτυχιούχους ΑΕΙ ΤΕΙ (4ετής φοίτηση), που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

Η διδακτέα ύλη του master είναι η εξής:

- Γενική παιδαγωγική.
- Παιδαγωγική των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, και των μειονοτήτων.
- Ιστορία των σχολικών και εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Πολυμέσα και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα.
- Αρχές γενικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της ανάπτυξης.
- Εφαρμογές των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας: πρακτική άσκηση σε Ιταλικά σχολεία.
- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
- Η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
- Σχολείο και τυπικές εκπαιδευτικές διαδικασίες.
- Εκπαιδευτικοί δείκτες.
- Δυναμική και διαχείριση των κρίσεων, προσωπικότητα και ηγεσία στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
- Προγραμματισμός και Οργάνωση του Σχολείου.
- Ανάλυση του περιβάλλοντος και καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών.
- Μεταβλητές εισόδου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
- Ηγεσία, συντονισμός και διαδικασίες αποφάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
- Έλεγχος, αξιολόγηση, επανασχεδιασμός.
- Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον μοναδικό Έλληνα επίσημο Tutor του Πανεπιστημίου Roma Tre.
- Προσωπική παρουσία του tutor σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις στη Ρώμη.
- Υποστηρικτική βοηθητική Ελληνική πλατφόρμα.
- Εκπαιδευτικές συναντήσεις με tutor στην Ελλάδα.
- Συμβουλευτική στήριξη από τον tutor και την εκπαιδευτική ομάδα για την εκπόνηση των εργασιών και τη συγγραφή της διπλωματικής.
- Υποστηρικτικό πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας.

- το master είναι ευέλικτο, άρτια οργανωμένο και δίνουν στον κάτοχό τους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναγνωρισμένων σπουδών σε ένα σύγχρονο κρατικό Πανεπιστήμιο με το διεθνές κύρος του ROMA TRE.
- η απόκτηση master, που υλοποιείται στο εξωτερικό, εξασφαλίζει επάρκεια ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (C2) της οικείας γλώσσας.
- μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις - προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο.

Για πλήρη φάκελο και λοιπές πληροφορίες:

τηλ:2610 226533 κιν:6976999493

Σε περίπτωση που θέλετε εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί σας συμπληρώστε την φόρμα κάνοντας κλίκ εδώ.

Για συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλίκ εδώ

Δειτε μας στα:

Log in

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha
Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φορμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φορμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθήματα ξένης γλώσσας

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com