ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - SECURITY

Η 01infonet πραγματοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια υπηρεσιών ασφαλείας (Security) συνολικής διάρκειας 105 ωρών που οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας. Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008 όσοι εργάζονται στον κλάδο των Υπηρεσιών Ασφάλειας (Security) πρέπει να κατέχουν άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται και με δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως (μέσω online πλατφόρμας εκπαίδευσης), περιλαμβάνει ειδικές σημειώσεις, case studies, μελέτες περιπτώσεων, ανάλυση σεναρίων, προσομοίωση κ.ά.

Απευθύνεται: 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους και όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας (security)

Στόχος του σεμιναρίου: 

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι:

 • Έχουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
 • Προλαμβάνουν και ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά.
 • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων και για τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Αναλαμβάνουμε την προώθηση των επιτυχόντων σε σημαντικές εταιρείες του χώρου

Θεματικές Ενότητες Εκπαιδευτικού Προγράμματος 105 Ωρών

  • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
  • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
  • Ποινικός κώδικας
  • Ποινική δικονομία
  • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια
  • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
  • Ανταπόκριση σε περιστατικά
  • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
  • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
  • Προστασία προσώπων/Χρηματοαποστολών
  • Πυρασφάλεια/Πυροπροστασία/ αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
  • Παροχή πρώτων βοηθειών

Εκπαιδευτές

 Για την υλοποίηση των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων ο εκπαιδευτικός οργανισμός μας στελεχώνεται με έμπειρους καθηγητές που είναι πιστοποιημένοι απο τον τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Κε.Με.Α.

Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι έμπειροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Στρατού  και της Πυροσβεστικής, έγκριτοι νομικοί και νοσηλευτές θα σας μεταδώσουν και όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε με επιτυχία στα καθήκοντα σας ως προσωπικό εταιρειών ιδιωτικής ασφαλείας και να απαντήσετε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου του ΚΕΜΕΑ για τις εξετάσεις.

Εναρξη σεμιναρίου: 1 Νοεμβρίου 2018

Κόστος συμμετοχής

 • Σεμινάριο αρχικής έκδοσης άδειας ( 105 ωρών ) - 280 €

Το κόστος δεν περιλαμβάνει τα εξέταστρα-παράβολα (προς ΚΕΜΕΑ και ΕΟΠΠΕΠ) για την εξέταση, τα οποία καταβάλλονται από τον εξεταζόμενο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης

 Αν σας ενδιφέρει κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δειτε μας στα:

Log in

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha
Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com