Σεμινάριο "Τα βασικά για την Ψηφιακή Υπογραφή"

 

Το ΚΔΒΜ 01infonet, διοργανώνει το σεμινάριο "Τα βασικά για την Ψηφιακή Υπογραφή".

 

signature

Η χρήση ψηφιακών υπογραφών τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας, έχει θεσμοθετηθεί και αποτελεί μια εναλλακτική λύση στη διακίνηση εγγράφων με συμβατικό τρόπο. Οι ψηφιακές υπογραφές αποτελούν ένα βασικό μηχανισμό προστασίας αυτών των δεδομένων καθώς εξασφαλίζουν την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και την προστασία από κακόβουλες αλλά και ακούσεις αλλοιώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων. Ως εκ τούτου, αποτελούν ένα από τα βασικά μέσα για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών.
Η δημιουργία ψηφιακής υπογραφής σε ένα έγγραφο γίνεται κάνοντας χρήση του του ιδιωτικού κλειδιού, το οποίο είναι αποθηκευμένο μέσα στην ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) USB tocken. Η χρήση του ιδιωτικού κλειδιού κατά τη δημιουργία της υπογραφής εξασφαλίζει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας καθώς κάποιος χρήστης μπορεί να υπογράψει μόνο αν γνωρίζει και έχει στην κατοχή του το ιδιωτικό κλειδί.
Η Ψηφιακή Υπογραφή εκδίδεται από Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, αναγνωρισμένους από το Ελληνικό Κράτος (πχ ADACOM SA). Εκδίδεται ένα ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο εγγράφεται σε ένα ειδικό στικάκι (USB TOKEN). Με τον τρόπο αυτό τα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν νομική ισχύ και κατά συνέπεια η ψηφιακή υπογραφή επέχει κανονικής υπογραφής. Το φυσικό πρόσωπο με τον τρόπο αυτό έχει πιστοποιήσει την ταυτότητά του και δύναται υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο επιθυμεί.

Ενότητες σεμιναρίου:

1. Εισαγωγή στην ψηφιακή υπογραφή
2. Από πού θα προμηθευτείτε τον Πιστοποιημένο εξοπλισμό
3. Απόκτηση και Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση USB Token
4. Διαδικασία εγγραφής στο ΕΡΜΗΣ και έκδοση ψηφιακής υπογραφής
5. Πώς να υπογράφω ψηφιακά από διάφορες εφαρμογές και πώς να ελέγχω την εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφή.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν σημειώσεις στους συμμετέχοντες.
 
Εισηγητής: 
Γιάννης Eλευθεριάδης
CISCO, Google Partner, Network Administrator and IT Manager
  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

5 ΩΡΕΣ

  
Κάθε υπογραφή είναι μοναδική;
Σε αντίθεση με τις ιδιόχειρες υπογραφές όπου η υπογραφή ενός φυσικού προσώπου είναι πάντα ίδια, η ψηφιακή υπογραφή είναι πάντα διαφορετική εκτός και αν τα δεδομένα τα οποία υπογράφουμε είναι ίδια. Έτσι ακόμα και μια μικρή αλλαγή σε ένα έγγραφο θα έχει ως αποτέλεσμα μια εντελώς διαφορετική υπογραφή, η οποία όμως αναγνωρίζεται ως αποκλειστικά δική μας (καθώς η επαλήθευση της γίνεται με το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί μας το οποίο είναι μοναδικό).

Οι ψηφιακές υπογραφές προσφέρουν πιστοποίηση της ταυτότητας του υπογράφοντος;
Σε αντίθεση με τις ιδιόχειρες υπογραφές όπου η πλαστογράφηση αποτελεί για τους επιτήδειους σχετικά εύκολη υπόθεση, η δημιουργία μιας έγκυρης ψηφιακής υπογραφής χωρίς την γνώση του ιδιωτικού κλειδιού θεωρείται πρακτικά αδύνατη. Για αυτό το λόγο οι ψηφιακές υπογραφές αποτελούν έναν ασφαλέστερο τρόπο για την πιστοποίηση της ταυτότητας του υπογράφοντος, καθώς αν το δημόσιο κλειδί που χρησιμοποιούμε για την επαλήθευση μιας υπογραφής είμαστε σίγουροι ότι ανήκει σε συγκεκριμένο χρήστη, τότε η υπογραφή στα δεδομένα είναι σίγουρα από αυτόν τον χρήστη.

Οι ψηφιακές υπογραφές προστατεύουν από αλλοιώσεις των δεδομένων;
Όταν υπογράφουμε ιδιοχείρως ένα έγγραφο γνωρίζουμε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, είναι εφικτή η προσθήκη κάποιων δεδομένων ή/και η αλλοίωση των υπαρχόντων. Στην περίπτωση των ψηφιακών υπογραφών αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Εάν υπογράψουμε ψηφιακά ένα έγγραφο, οποιαδήποτε αλλοίωση στα υπογεγραμμένα δεδομένα θα έχει ως αποτέλεσμα την ανίχνευση της κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της υπογραφής. Ένας κακόβουλος χρήστης ο οποίος θέλει να αλλοιώσει ένα έγγραφο θα πρέπει να έχει στη διάθεση του τα δεδομένα δημιουργίας υπογραφής, δηλ. το ιδιωτικό κλειδί του υπογράφοντος, προκειμένου να αλλάξει ένα έγγραφο και να το υπογράψει εκ νέου ώστε να μη γίνει αντιληπτή η ενέργεια του. Ως εκ τούτου, εάν ο κακόβουλος χρήστης δεν έχει το απαιτούμενο ιδιωτικό κλειδί δε θα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ενός εγγράφου χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό.
 
Ποιος μπορεί να έχει ψηφιακή υπογραφή;
Επαγγελματίες (Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Γιατροί, Μηχανικοί ΤΕΕ, κ.α.), Πολίτες

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ;
- Μπορώ να κάνω εύκολα συναλλαγές με Φορείς, με τον Δημόσιο, Ιδιωτικό τομέα όπως και Τράπεζες.
- Μπορώ να στέλνω ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα (Τεχνικές και οικονομικές προσφορά, υπεύθυνες δηλώσεις, παραστατικό, αιτήσεις, καταγγελίες, έγγραφα για διαγωνισμούς, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβόλαια κτλπ), χωρίς να χρειάζεται η φυσική μου παρουσία στην υπηρεσία, τον φορέα ή την επιχείρηση.
- Με την ψηφιακή υπογραφή κατοχυρώνω την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα του περιεχομένου του ψηφιακού εγγράφου.
- Δεν μπορεί κάνεις να αμφισβητήσει ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που έχει υπογράψει με την ψηφιακή του υπογραφή.
- Εάν ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο παραποιηθεί για κάποιο λόγο, η ψηφιακή υπογραφή δεν μπορεί να επαληθευτεί. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται το περιεχόμενο του εγγράφου από τυχών κακόβουλες παρεμβάσεις.
- Η ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για συμμετοχή επιχειρήσεων σε έργα δημοσίου (Δήμοι, Φορείς Δημοσίου, Δημοτικοί Οργανισμοί κτλ) που υπερβαίνουν τις 60.000 ΕΥΡΩ.
- Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής και ψηφιακών πιστοποιητικών, καθιστώντας εύκολη την υπογραφή οποιουδήποτε εξερχόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την επικύρωση της ψηφιακής υπογραφής εισερχόμενων μηνυμάτων. Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως για να αποδειχθεί η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα των δεδομένων και η μη άρνηση των επικοινωνιών και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου.
- Μπορώ να υπογράφω και άλλα έγγραφα όπως Word, Excel, pdf, κτλπ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 50€

 

ΤΡΟΠΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο τρόπος πληρωμής είναι κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή πληρωμή στην γραμματεία της infonet τουλάχιστον μία μέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα.
Στη περίπτωση της κατάθεσής σας συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο σας και το σεμινάριο για το οποίο ενδιαφέρεστε.
Μετά μας στέλνετε το καταθετήριο με email στο desk[at]01infnonet.gr με θέμα ‘Εγγραφή σε σεμινάριο «Ο τίτλος του σεμιναρίου»

Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι:
Τράπεζα Πειραιώς
Δικαιούχος ΙΝΦΟΝΕΤ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αριθμός λογαριασμού : 5507-061364-299
Αριθμός λογαριασμού : ΙΒΑΝ: GR07 0172 5070 0055 0706 1364 299
BIC κωδικός της Τράπεζας Πειραιώς PIRBGRAA

Φορμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάρια

captcha

Το ΚΔΒΜ1 01infonet θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας ενημερώσει για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχετε επιλέξει. Παρακαλώ επιλέξτε παρακάτω αν δίνετε τη συγκατάθεσή σας.

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Log in

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha
Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com