Ιστορικό

Η infonet ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1995 από τρεις εκπαιδευτικούς με ειδικότητα στην Πληροφορική. Πλέον αριθμεί 9 σταθερούς εργαζόμενους και δεκάδες εξωτερικούς συνεργάτες, έχοντας καθιερωθεί ως μία εταιρεία αξιόπιστη, δημιουργική, σταθερή, με συνεχώς επιτυχημένη παρουσία στην Ελληνική Αγορά. Ξεκίνησε ως  οργανισμός εκπαίδευσης, υποστήριξης και πώλησης Η/Υ. Η δυναμική του internet δημιούργησε ζήτηση για εκπαίδευση -σε όλες τις ηλικίες- χρήσης Η/Υ, για πιστοποιήσεις (όπως Certiport - ECDL), καθώς και για ειδικές εφαρμογές για παιδιά (εκμάθηση γλώσσας προγραμματισμού LOGO & LEGO) και ενηλίκους.

Σε μικρό χρονικό διάστημα (1998-1999) έγινε προφανές ότι έπρεπε να εφαρμοστούν οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (e-learning, blended learning κτλ.) και με αυτό το σκεπτικό η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της infonet δημιούργησε (2001) την μέθοδο διδασκαλίας CIL (Computer Interactive learning) για την από απόσταση εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία βραβεύτηκε από το Business and Innovation Center to 2004.

Ταυτόχρονα υλοποιήθηκαν από τα τέλη του ’90 μια σειρά από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελληνικά προγράμματα δια βίου μάθησης, προγράμματα προετοιμασίας για διαγωνισμούς του δημοσίου, δημιουργήθηκαν τμήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά), καθώς και το τμήμα υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Το 2006 δόθηκε ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην εκπαίδευση ενηλίκων (κυρίως εκπαιδευτικών) και στην συνεργασία με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια όπως το Roma Tre το Tor Vergata και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, συνάπτοντας συμβάσεις συνεργασίας.

Στρατηγική

Επί του παρόντος η εταιρία μας προσφέρει ευέλικτα, αξιόπιστα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προϊόντα (δια βίου) μάθησης, στοχευμένα σε ενήλικους που επιθυμούν να διευρύνουν τα προσόντα και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας φορέας που να συμπληρώνει και να διευρύνει την τυπική εκπαίδευση για ενήλικες (επαγγελματίες και μη). Προς το παρόν απευθυνόμαστε κυρίως σε ενήλικες επαγγελματίες εντοπίζοντας τα κενά στις δυνατότητες που έχουν για (μετ)εκπαίδευση και δημιουργούμε/τροποποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις προσωπικές τους ανάγκες. Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε προσιτές τιμές με βάση τις ανάγκες και την προσωπικότητα του μαθητευόμενου αποτελεί για μας απαράβατη δέσμευση. Γι’ αυτούς τους λόγους προσπαθούμε συνεχώς να επεκταθούμε σε καινούργιους τομείς αποφεύγοντας όσο το δυνατό την μαζικοποίηση.

Η σημερινή Ελληνική (και παγκόσμια) πραγματικότητα δημιουργεί την ανάγκη να ενταθούν τόσο η επαγγελματική κινητικότητα όσο και η καθοδική τάση του κόστους. Συνεπώς θα υπάρχει συνεχής ανάγκη για γρήγορη, φτηνή αλλά παράλληλα αξιόπιστη απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων.

Επιχειρηματικό Μοντέλο

Σκοπός του εκπαιδευτικού μας οργανισμού είναι να προσφέρει αξιόπιστη και καινοτόμα  εκπαίδευση σε προσιτές τιμές. Όλες οι προηγούμενες εμπειρίες μας, πιστεύουμε ότι αποτελούν χρήσιμη παρακαταθήκη για την ανάπτυξη καινούργιων προγραμμάτων.

Ένα μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας μας στηρίζεται στις διαφορετικές  χρήσεις της μεθόδου Computer Interactive learning (CIL) για μικτή (blended) και από απόσταση εκπαίδευση. Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μέθοδος είναι:

  • Εξατομικευμένη εκπαίδευση
  • Ευελιξία στο χρόνο και στον τόπο εκπαίδευσης
  • Μείωση του κόστους εκπαίδευσης
  • Προσωπική καθοδήγηση – Tutoring

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η infonet υλοποιεί τμήματα προετοιμασίας και υποστήριξης υποψηφίων φοιτητών σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Roma Tre (από το 2004), Tor Vergata από το (2012) και Ιδιωτικά Ιταλικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για:

  • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • Πιστοποιημένα σεμινάρια εξειδίκευσης.

Βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της 01infonet και του πανεπιστημίου Roma Tre οι τομείς συνεργασίας εκτείνονται στα ακόλουθα:

ü      Τμήμα Επιστημών εκπαίδευσης

ü      Έρευνα, συμβουλευτική κατάρτιση

Στο σχεδιασμό και τη διενέργεια κάθε πρωτοβουλίας όσο αφορά την κατάρτιση και την έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα αυτό που προβλέπει την χρήση των πιο εξελιγμένων μέσων της τεχνολογίας

Β) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Η 01infonet με την πολυετή εμπειρία των καθηγητών της και τη δοκιμασμένη μεθοδολογία της στην εκμάθηση της ιταλικής και αγγλικής γλώσσας βοηθάει, με μεγάλη επιτυχία, τους σπουδαστές της να αποκτήσουν αναγνωρισμένα διπλώματα (πιστοποιητικά) γνώσης της Ιταλικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Η ειδική μεθοδολογία που ακολουθείται, η πείρα που έχει αποκτηθεί, ο προσανατολισμός των σπουδών στις ιδιαιτερότητες  της γλώσσας και η σωστή οργάνωση αποτελούν εγγύηση για άριστα και γρήγορα αποτελέσματα. Τα ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις είναι πού υψηλά.

Η infonet είναι επίσημος συνεργάτης του φορέα πιστοποίηση της Ιταλικής γλώσσας του πανεπιστημίου Roma Tre (Certificazione della lingua italiana L2). Κατά συνέπεια ως επίσημος φορέας πιστοποίησης του Roma3 διεξάγει εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικών γνώσης της Ιταλικής όλων των επιπέδων σε όλη την Ελλάδα.

Η Infonet είναι επίσης κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού. Διενεργεί μέσω Η/Υ ψυχομετρικά τεστ τα οποία είναι σταθμισμένα στην Ελληνική πραγματικότητα (ή κουλτούρα). Στη συνέχεια Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού διερευνούν τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του ατόμου και προσδιορίζουν ποια επαγγέλματα ταυτίζονται με την προσωπικότητά τους για ηλικίες ως 25 ετών. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η συμβουλευτική αφορά τον επαναπροσδιορισμό επαγγέλματος το οποίο, βεβαίως, και συνδέεται με τη δια βίου μάθηση.  

 Γ) ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (ΚΔΒΜ)

Αφορά υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Κατάρτισης, μη τυπικής, για ενήλικες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την λυκειακή τους εκπαίδευση.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση – κατάρτιση.

  1. Πιστοποιημένες γνώσεις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Η νέα ανταγωνιστική οικονομία, βασίζεται όλο και περισσότερο στη γνώση και τη διάχυσή της, θέτοντας ως πρώτη αναγκαιότητα για κάθε πολίτη την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και την εξοικείωση του με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας.

Η 01infonet, σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία με πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένους φορείς Πιστοποίησης γνώσεων, προγράμματα κατάρτισης σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο Πληροφορικής.

  1. Σεμινάρια

Ενδεικτικά, παραδίδονται σεμινάρια για:

Εκπαίδευση ιδιωτικής ασφάλειας

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

κτλ: αναζητούμε και φέρνουμε σε επαφή διάφορα εν δυνάμει projects με καθηγητές από προηγούμενες συνεργασίες

  1. Επιδοτούμενα προγράμματα

Η infonet υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ από το 2007. Τα προγράμματα ΛΑΕΚ είναι προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων και του προσωπικού τους για εκπαίδευση.

Ακόμα η infonet θα αρχίσει από φέτος να υλοποιεί κατάρτιση με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Δ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η infonet είναι κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού. Διενεργεί μέσω Η/Υ ψυχομετρικά τεστ τα οποία είναι σταθμισμένα στην Ελληνική πραγματικότητα. Στη συνέχεια Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού διερευνούν τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις κλίσεις, και τα ενδιαφέροντα του ατόμου και προσδιορίζουν ποια επαγγέλματα ταυτίζονται με την προσωπικότητά του για ηλικίες ως 25 ετών. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η συμβουλευτική αφορά τον επαναπροσδιορισμό επαγγέλματος το οποίο βεβαίως συνδέεται με τη δια βίου μάθηση.

Ε) ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η infonet έχει υλοποιήσει σχέδια Leonardo da Vinci στις δράσεις κινητικότητα και μεταφορά καινοτομίας και έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα Grundtvig στον τομέα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίκειται να δραστηριοποιηθούμε στο άμεσο μέλλον στο πρόγραμμα LLP – δια βίου μάθηση- καθώς και στο Erasmus+ το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς εκπαίδευσης και της κατάρτισης της νεολαίας στον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020.

Log in

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha
Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com