Σπουδές στην Ιταλία

Αναζητήστε μαθήματα, σεμινάρια ή άρθρα από το blog μας.

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 2610 226533, 6976.999.493 | Ακολουθήστε μας

  /  Erasmus

ERASMUS – 2018 – 1 – BG01- KA204 – 047901

Project

Free Platform for Training Search UNEM

Συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

 

 

 

Η διασφάλιση πως οι πολίτες της Ευρώπης εξακολουθούν να εξελίσσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το πνεύμα τους κατά τη διάρκεια της ζωής αποτελεί ζωτικό αγαθό της απασχόλησης, του εργασιακού ανταγωνισμού και της καινοτομίας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές και τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική εστιάζει στην επιμόρφωση των ενηλίκων με αυξανόμενους ρυθμούς. Μείζον μέλημα είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η ενίσχυση του ρυθμού συμμετοχής ενηλίκων στη διαδικασία της μάθησης, και ειδικά αυτών που έχουν λάβει χαμηλή μόρφωση και ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης INFONET συνεργαζόμαστε με τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία με σκοπό τη δημιουργία μιας δωρεάν πλατφόρμας αναζήτησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα είναι ανοιχτά προς όλους τους ενδιαφερομένους με βάση τις ατομικές ανάγκες, όπου οι πάροχοι κατάρτισης θα εγγράφονται και θα προσφέρουν τα κατάλληλα προγράμματα.

 

Το παρόν χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+ Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση και τον Αθλητισμό (2014 – 2020) – Κωδικός: ERASMUS – 2018 – 1 – BG01 – KA204 – 047901, με τίτλο ” Free Platform for Training search UNEM”.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγής της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commision support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, which reflects the views only of the authors, and the Commision cannot be held respondible for any use which may be made of the information contained therein.

 

 

 

ERASMUS – 2019 – 1 – BG01- KA204 – 062562

Project

Job Toolkit

Χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ Programme.

 

 

 

Ανάμεσα στις σημαντικές προτεραιότητες της Ελλάδας βρίσκεται η αύξηση της απασχόλησης, ως καθοριστική για την εγκαθίδρυση μιας υγιούς οικονομίας, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι σοβαρές απώλειες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στατιστικά δεδομένα δείχνουν πως η απασχόληση αναδομείται σταδιακά αλλά βρίσκεται ακόμα μακριά από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης INFONET συνεργαζόμαστε με τη Βουλγαρία και την Ολλανδία με σκοπό τη δημιουργία ενός δωρεάν βίντεο που θα λειτουργήσει ως εργαλείο και θα βελτιώσει τις δεξιότητες ανεύρεσης εργασίας τόσο σε άτομα που είναι ήδη εξοικειωμένα με την αγορά εργασίας όσο και σε άτομα που ξεκινούν τώρα την καριέρα τους. Είναι σημαντικό οι εν δυνάμει εργοδότες και εργαζόμενοι να αλληλεπιδράσουν σε μια “κοινή” γλώσσα ώστε και οι δύο πλευρές να πάρουν τη σωστή απόφαση. Στόχος του Job Toolkit είναι να διευκρινιστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής αίτησης για μία καινούρια θέση εργασίας.

 


Το παρόν χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+ Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση και τον Αθλητισμό (2014 – 2020) – Κωδικός: Erasmus+ 2019-1-BG01-KA204-062562, με τίτλο “Job Toolkit”.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγής της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commision support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the content, which reflects the views only of the authors, and the Commision cannot be held respondible for any use which may be made of the information contained therein.

 

 

 

Εγγραφή νέου χρήστη

Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή.

Reset Password