fbpx
Σπουδές στην Ιταλία

Αναζητήστε μαθήματα, σεμινάρια ή άρθρα από το blog μας.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προσανατολισμού & Επαγγελματικής Αποκατάστασης (60 ECTS)

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 2610 226533, 6976.999.493 | Ακολουθήστε μας

  /  Σπουδές στην Ιταλία  /  Μεταπτυχιακά  /  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προσανατολισμού & Επαγγελματικής Αποκατάστασης (60 ECTS)

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προσανατολισμού & Επαγγελματικής Αποκατάστασης (60 ECTS)

40€

Πληροφορίες

Προϋποθέσεις επιλογής

Πτυχίο 8 εξαμήνων τουλάχιστον

Κριτήρια επιλογής

Βιογραφικό

Η σχολή των επιστημών αγωγής του Δημόσιου Ιταλικού Πανεπιστημίου “ROMA TRE”, δίνει την ευκαιρία σε  πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.

Σκοπός του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να παράσχει τη θεωρητική και πρακτική βάση για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμβουλευτικής σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Δια Βίου Μάθηση των εργαζόμενων με στόχο την μείωση της ανεργίας και την κινητικότητα. Οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα οποία τα τελευταία χρόνια ανθούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου ήδη υλοποιούνται σχετικά κοινοτικά προγράμματα.

Στόχοι

– εκμάθηση των κύριων ερμηνευτικών θεωριών αναφορικά με τις διαδικασίες του προσανατολισμού
– εκμάθηση και ανάλυση του ρόλου του προσανατολισμού στο σημερινό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό πλαίσιο
– εκμάθηση και ανάλυση της σχέσης μεταξύ της οργάνωσης της διδασκαλίας και των διαδικασιών του προσανατολισμού στα σχολεία
– εκμάθηση του τρόπου σύνδεσης των δεξιοτήτων για την αξιοποίηση στάσεων και συμπεριφορών και των απαιτήσεων του ενεργού ευρωπαίου πολίτη
– εκμάθηση και ανάλυση της σημασία των στρατηγικών δεξιοτήτων στις διαδικασίες του αυτοπροσανατολισμού
– εκμάθηση και εφαρμογή σε πλαίσια προσομοίωσης των εργαλείων για την ανίχνευση: στοιχείων αξιολόγησης, ενδιαφερόντων, προτιμήσεων
– εκμάθηση και εφαρμογή ερωτηματολογίων για την ανίχνευση και ανάλυση των στρατηγικών δεξιοτήτων του προσανατολισμού (QSA e QPCS)
– δημιουργία, σε διαφορετικά πλαίσια προσανατολισμού, εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης (φάκελος μαθητή-portfolio)
– προβληματισμός αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας
– εκμάθηση και περιγραφή του ρόλου και των δραστηριοτήτων των κύριων χωρικών δομών για τον προσανατολισμό και την εργασίας
– εκμάθηση των εργαλείων και των πρακτικών για την προώθηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
– εκμάθηση και ανάλυση μεθοδολογιών και εργαλείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων
– εκμάθηση, ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη δραστηριότητα των συμβούλων προσανατολισμού
– εκμάθηση κανονιστικών και δεοντολογικών διατάξεων του επαγγελματικού προσανατολισμού
– περιγραφή και ανάλυση των ομοιοτήτων και διαφορών των μοντέλων προσανατολισμού στις κύριες ευρωπαϊκές χώρες

Γιατί στο Roma Tre

  1. Το τμήμα επιστημών αγωγής του πανεπιστήμιου είναι από τα καλύτερα στην Ιταλία.
  2. Εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας.
  3. Μοριοδότηση γλώσσας σε επίπεδο C2.
  4. Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του master από Έλληνα tutor διορισμένο επίσημα από το πανεπιστήμιο.
  5. Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ/ΣΑΕΙ).

Διδακτέα ύλη

Η διδακτέα ύλη του master είναι η εξής:

• ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.
• ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
• ΚΟΣΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
• ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Ποιούς αφορά;

– Καθηγητές και Δασκάλους για την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους.
– Πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ (4ετής φοίτηση) που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.
– Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού για την ενίσχυση των προσόντων τους
– Συμβούλους επιχειρήσεων
– Ψυχολόγους

Παροχές

– Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον μοναδικό Έλληνα επίσημο Tutor του Πανεπιστημίου Roma Tre
– Προσωπική παρουσία του tutor σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις στη Ρώμη
– Εκπαιδευτικές συναντήσεις με tutor στην Ελλάδα
– Υποστηρικτικό πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας.

Οφέλη

– Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον μοναδικό Έλληνα επίσημο Tutor του Πανεπιστημίου Roma Tre
– Προσωπική παρουσία του tutor σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις στη Ρώμη
– Εκπαιδευτικές συναντήσεις με tutor στην Ελλάδα
– Υποστηρικτικό πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας.
Για πλήρη φάκελο και λοιπές πληροφορίες:
τηλ:2610 226533
κιν:6976999493

FAQs

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να σπουδάσει στην Ιταλία;
1. Να έχει απολυτήριο Λυκείου
2. Να έχει λάβει τα τελευταία δυο χρόνια μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις και να έχει τη βεβαίωση πρόσβασης που χορηγεί το σχολείο.
Ποιο το κόστος των διδάκτρων στα ιταλικά Πανεπιστήμια;

Τα δίδακτρα στα κρατικά πανεπιστήμια της Ιταλίας κυμαίνονται από 600-1.400 ευρώ ετησίως, ποσό που καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Το τελικό ποσό εξαρτάται από τη φορολογική δήλωση των γονιών, τη σχολή άλλα και το πανεπιστήμιο
Επίσης στο παραπάνω κόστος οι γονείς θα πρέπει να υπολογίσουν και το κόστος για την αγορά των βιβλίων που ποικίλει. Για παράδειγμα υπάρχουν βιβλία που μπορεί να κοστίζουν 100-200 ευρώ και άλλα που κοστίζουν 20-30 ευρώ. Πολλοί φοιτητές όμως που έχουν περάσει κάποια μαθήματα πουλάνε τα βιβλία τους μισοτιμής και έτσι μπορεί να μειωθεί το κόστος των βιβλίων αισθητά.

Ποιο το κόστος διαβίωσης στην Ιταλία;

Το κόστος διαβίωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος των ενοικίων.
Στο Βορρά τα ενοίκια είναι πιο ακριβά, ενώ στην κεντρική και στη νότια Ιταλία τα ενοίκια είναι πιο προσιτά και υπάρχει και η λύση της συγκατοίκησης, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το κόστος διαμονής.
Σύμφωνα με φοιτητές που σπουδάζουν στην Ιταλία, όσοι επιλέξουν τη συγκατοίκηση να υπολογίζουν κόστος 250-300 ευρώ το μήνα, ενώ όσοι επιλέξουν να μείνουν μόνοι τους να υπολογίζουν ένα ποσό της τάξης των 350-450 ευρώ το μήνα.
Όσον αφορά το φαγητό , τα πανεπιστήμια διαθέτουν λέσχες σίτησης, (MENSA) που προσφέρουν δύο γεύματα ημερησίως, με κόστος από 1 ευρώ έως 5 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα του κάθε γονέα.
Οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ έχουν παραπλήσιες τιμές με την Ελλάδα.

Ποιές είναι οι σχολές με εξετάσεις στα Ιταλικά Πανεπιστήμια και ποιές χωρίς εξετάσεις;

Στην Ιταλία υπάρχουν σχολές όπου οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν πανιταλικές εξετάσεις και σχολές χωρίς εξετάσεις.
Οι σχολές με εξετάσεις είναι:
1. Ιατρική καθώς και όλες οι παραϊατρικές σχολές (Φυσιοθεραπεία, Νοσηλευτική, Λογοθεραπεία κ.α.)
2. Οδοντιατρική
3. Κτηνιατρική
4. Φαρμακευτική (στις περισσότερες πόλεις το πανεπιστήμιο βάζει ενδοπανεπιστημιακό τεστ σε 5 μαθήματα, 80 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, σε άλλες έχει απλή εγγραφή με συγκεκριμένο αριθμό εγγραφέντων σπουδαστών).
5. Αρχιτεκτονική
6. Παιδαγωγικά
7. Ψυχολογία

Σχολές χωρίς εξετάσεις
Εκτός από τις σχολές που απαιτούν πανιταλικές εξετάσεις υπάρχουν και σχολές που η εισαγωγή γίνεται ελεύθερα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να γράψουν ένα τεστ γνώσεων όπου η επίδοσή τους σε αυτό ενδέχεται να μην επηρεάσει την εισαγωγή τους.
Οι σχολές χωρίς εξετάσεις είναι:
1.Φαρμακευτική (προς το παρόν δεν εμπίπτει στο σύστημα των πανιταλικών, αν και οι περισσότερες πόλεις, έβαλαν επιλεκτικό ενδοπανεπιστημιακό τεστ ,σε κάποιες άλλες έκαναν απλή εγγραφή δίχως τεστ, με σειρά προτεραιότητας εγγραφέντων).
2. Πολυτεχνείο (εκτός από Αρχιτεκτονική)
3. Νομική
4. Φιλολογίες
5. Γλωσσών
6. Καλών Τεχνών (μερικές πόλεις έχουν ενδοπανεπιστημιακές)
7. Φυσικής
8. Χημείας
9. Μαθηματικών
10. Βιολογικό
11. Οικονομικών

Αξιολογήσεις

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

0 Rated 0 out of 0 Ratings

5 stars 0

4 stars 0

3 stars 0

2 stars 0

1 stars 0

Εγγραφή νέου χρήστη

Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή.

Reset Password