Σπουδές στην Ιταλία

Αναζητήστε μαθήματα, σεμινάρια ή άρθρα από το blog μας.

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων (60 ECTS) – to delete

Τηλεφωνα επικοινωνιας: 2610 226533, 6976.999.493 | Ακολουθήστε μας

  /  infonet  /  Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων (60 ECTS) – to delete

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων (60 ECTS) – to delete

0€
a

Πληροφορίες

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Master στην Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδωναπό το Δημόσιο Ιταλικό Πανεπιστήμιο “Roma Tre” για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μοριοδότηση γλώσσας σε επίπεδο C2.

Master στην Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδωναπό το Δημόσιο Ιταλικό Πανεπιστήμιο “Roma Tre” για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μοριοδότηση γλώσσας σε επίπεδο C2.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2 ΕΞΑΜΗΝΩΝ - 60 ECTS

Καθοδήγηση από Έλληνες Tutors διορισμένους από το Πανεπιστήμιο, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών!

Η σχολή των Επιστημών Αγωγής του Δημόσιου Ιταλικού Πανεπιστημίου “Roma Tre”, δίνει την ευκαιρία σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ να αποκτήσουν Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.
Το μεταπτυχιακό έχει ως αντικειμενικό σκοπό να αναπτύξει στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται, ή σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, στους διαφόρους τομείς οργάνωσης – διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, τις θεωρητικές και πρακτικές ικανότητες που είναι αναγκαίες σε Τυπικά και μη Τυπικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα.

Γιατί στο Roma Tre

– Η Infonet είναι o μοναδικός επίσημος συνεργάτης του Πανεπιστημίου Roma Tre στην Ελλάδα.
– Το τμήμα επιστημών αγωγής του πανεπιστήμιου είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη.
– Μοριοδότηση γλώσσας σε επίπεδο C2.
– Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού από Έλληνες Tutor διορισμένους επίσημα από το πανεπιστήμιο.
– Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας (ΑΤΕΕΝ).

Αναγνώριση – Μοριοδότηση

Aναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας – Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Μοριοδότηση σε προκηρύξεις για διευθυντικές θέσεις στην εκπαίδευση και σε άλλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 

 

Διδακτέα ύλη

• Αυτοαξιολόγηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών – εργασιακών στρατηγικών δεξιοτήτων
• Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Δομής (RAV): δεδομένα που βοηθούν στη βελτίωση και στην καινοτομία το σχολείο
• Από τη βαθμολόγηση στην αξιολόγηση μάθησης
• Εργαλεία αξιολόγησης. Επεξεργασία, διαχείριση, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων αξιολόγησης
• Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στις διαδικασίες αξιολόγησης
• Η δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης της μάθησης,και των επιπτώσεων του σχολικού πλαισίου
• Διδακτική-εκπαιδευτική έρευνα και καινοτομία
• Εμπειρικές-πειραματικές έρευνες αξιολόγησης της μάθησης. Λειτουργίες, εργαλεία και διαδικασίες΄
• Αξιολόγηση γνωσιακή, σχεσιακή και δραστηριοτήτων: λειτουργίες και εργαλεία και ημιδομημένες προσομοιώσεις περιβάλλοντος για μάθηση ουσιαστική και σχολική ένταξη
• Αξιολόγηση στο σχολείο. Θεωρητικές παραδοχές και πολιτιστικοί προσανατολισμοί
• Αξιολόγηση και εκπαιδευτική επιτυχία των μαθητών: προγνωστικοί παράγοντες της μάθησης. Διαμορφωτική αξιολόγηση και λειτουργική διαμορφωτική αξιολόγηση

Παροχές

– Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους Έλληνες επίσημους Tutor του Πανεπιστημίου Roma Tre.
– Υποστηρικτική βοηθητική Ελληνική πλατφόρμα.
– Εκπαιδευτικές εξ αποστάσεως συναντήσεις με τους Τutor.
– Συμβουλευτική στήριξη από τους  Τutor και την εκπαιδευτική ομάδα της Infonet για την εκπόνηση των εργασιών και τη συγγραφή της διπλωματικής.

Οφέλη

  • το μεταπτυχιακό είναι ευέλικτο, άρτια οργανωμένο και δίνει στον κάτοχό του το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναγνωρισμένων σπουδών σε ένα σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους.
  • εξασφαλίζει μοριοδότηση άριστης γνώσης (C2) της Ιταλικής γλώσσας.
  • μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις – προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο.
Για πλήρη φάκελο και λοιπές πληροφορίες:
τηλ: 2610226533
κιν: 6976999493

Αξιολογήσεις

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

0 Rated 0 out of 0 Ratings

5 stars 0

4 stars 0

3 stars 0

2 stars 0

1 stars 0

Εγγραφή νέου χρήστη

Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή.

Reset Password