Logo unicusano 350x100  logo 01infonet kdvm txt

Συνεργασία του εκπαιδευτικού οργανισμού INFONET με το Πανεπιστήμιο Niccolò Cusano (UNICUSANO)

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός INFONET συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Niccolò Cusano (UNICUSANO)  στη Ρώμη Ιταλίας, το οποίο «προωθεί τη διεθνοποίηση των σπουδών, της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας και θεωρεί την καινοτομία και την έρευνα ως βασικούς παράγοντες για την υλοποίηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, νέων και πρωτότυπων εκπαιδευτικών διαδικασιών, ικανά να προσελκύσουν όλο και περισσότερους σπουδαστές και μελετητές ».

Η συνεργασία περιλαμβάνει:

 • τη διεξαγωγή κύκλων μεταπτυχιακών σπουδών / ειδίκευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • τον από κοινού σχεδιασμό και την εφαρμογή των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και μεθοδολογικών πτυχών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
Σύντομο προφίλ UNICUSANO

Η είσοδος σε μια νέα εποχή, την ψηφιακή εποχή, των smartphones, των tablet, όπου η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω νέων τεχνολογιών, δημιούργησε ένα πρωτοποριακό πανεπιστήμιο, όπου τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου, μέσω μιας πλατφόρμας τελευταίας γενιάς που επιτρέπει την επικοινωνία των μαθητών με τους καθηγητές τους και τους  tutor τους.

Εκτός από την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση το UNICOSANO δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην εκπαίδευση με φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου; αυτές οι δύο διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας τίθονται στη διάθεση του φοιτητή, που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ο συνδυασμός πραγματικού και εικονικού είναι ο σύγχρονος τρόπος που έχει επιλέξει το Πανεπιστήμιο Unicusano όχι μόνο για να μεταδώσει τη γνώση με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στις νέες γενιές, αλλά και για να προετοιμάσει τους φοιτητές του όταν θα αποφοιτήσουν στην «τηλεματική», η οποία θα διευκολύνει την εισαγωγή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, η σχέση με τους σπουδαστές και οι σχέσεις μεταξύ φοιτητών και καθηγητών βρίσκονται στο επίκεντρο του κόσμου της Unicusano και για το λόγο αυτό, από την αρχή, το Πανεπιστήμιο ήθελε να εγγυηθεί στους φοιτητές του την παρουσία εκπαιδευτών.

Επίσης, η σχέση με τους σπουδαστές και οι σχέσεις μεταξύ φοιτητών και καθηγητών βρίσκονται στο επίκεντρο του Πανεπιστημίου  Unicusano και για το λόγο αυτό, από την αρχή, το Πανεπιστήμιο θέλησε να εγγυηθεί στους φοιτητές του την παρουσία tutor. Πρόκειται για άτομα ικανά να δημιουργήσουν στενότερες επαφές με το πανεπιστημιακό περιβάλλον και να προσδιορίσουν τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου για να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία.

Για τους φοιτητές που επιθυμούν να ζήσουν ζωντανά την πανεπιστημιακή εμπειρία, το Unicusano παρέχει την πανεπιστημιούπολη του; σχεδιασμένη σύμφωνα με το μοντέλο των αγγλοσαξονικών παραδοσιακών κολλεγίων, περιβάλλεται από 6 εκτάρια πάρκου. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιείται καθημερινά η δυναμική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από στιγμές μελέτης, συνέδρια, ανοίγματα στον εργασιακό κόσμο, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες, ευκαιρίες προσωπικής, πολιτιστικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Τομείς κατάρτισης
 • Οικονομικό - Nομικό
 • Εκπαίδευση και σχολικό περιβάλλον
 • Πολιτικές επιστήμες
 • Ψυχολογία
 • Επιστήμες υγείας
 • Μηχανολογία

Πληροφορίες

/ - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - /

Collaborazione del Ente Formativo INFONET con l’Università Niccolò Cusano (UNICUSANO)

L’ente formativo INFONET collabora con l'Università Niccolò Cusano (UNICUSANO),  di Roma Italia, che “promuove la internazionalizzazione degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica e considera l'innovazione e la ricerca come fattori essenziali per la realizzazione di Centri di Eccellenza, di percorsi didattici nuovi e originali, capaci di attrarre un numero sempre crescente sia di studenti che di studiosi.”

La collaborazione prevede:

 • lo svolgimento di Master/corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
 • la progettazione congiunta e l'implementazione degli aspetti scientifici, educativi e metodologici dei programmi educativi;
 • l’offerta di programmi di formazione a distanza per corsi di laurea e master.

Breve Profilo UNICUSANO

La consapevolezza di essere entrati in una nuova era, quella digitale, degli smartphone, dei tablet, dove la comunicazione avviene tramite le nuove tecnologie, ha dato vita ad un'Università all'avanguardia, in cui le lezioni vengono erogate anche tramite web attraverso una piattaforma multimediale di ultima generazione che consente di comunicare con i docenti e con i propri tutor.

Alla grande attenzione per l'istruzione "a distanza", la Unicusano associa da sempre un'attenzione particolare per l'insegnamento in presenza presso il suo Campus universitario; queste due differenti metodologie didattiche sono messe a disposizione dello studente che può avvalersene secondo le proprie esigenze.
Il connubio tra reale e virtuale è la formula moderna che l'Università Unicusano ha scelto, non solo per trasmettere il sapere nel modo che più si addice alle nuove generazioni, ma anche per preparare i suoi studenti, una volta laureati, al "linguaggio" telematico, che ne faciliterà l'inserimento nel contesto lavorativo. Anche il rapporto con gli studenti e le relazioni tra studenti e docenti sono al centro del mondo Unicusano e per questo, sin dalle origini, l'Università ha voluto garantire ai propri studenti la presenza di tutor; si tratta di figure abili nel creare contatti più ravvicinati con l'ambiente universitario e nell'individuare le esigenze del discente per agevolare il processo di apprendimento.

Per gli studenti desiderosi di vivere l'esperienza universitaria dal vivo, l'Unicusano mette a disposizione il suo campus universitario; progettato sul modello dei college di tradizione anglosassone, è immerso in 6 ettari di parco; in questa cornice, tutti i giorni si svolge la dinamica attività dell'Ateneo fatta di momenti di studio, conferenze, congressi, aperture al mondo del lavoro, corsi post-lauream, attività extradidattiche, occasioni di crescita personale, culturale e professionale.

Didattica
Aree Formative
 • Economico Giuridica
 • Formazione e Mondo Scuola
 • Politologica
 • Psicologica
 • Medico Sanitaria
 • Ingegneristica

Informazioni

Log in

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha
Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο ΚΔΒΜ infonet δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com